Old Frame Second Routine
(Lao Jia Er Lu)

1. Taiji Begin Form (Taiji Qi Shi)
2. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gong Dao Zhui)
3. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)
4. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
5. Single Whip (Dan Bian)
6. Protecting Heart (Hu Xin Quan)
7. Walk Obliquely (Jin Bu Xie Xing)
8. Turn Head and Pound Mortar Like Warrior Attendant (Hui Tou Jin Gang Dao Zhui)
9. Lean with Back (Pie Shen Chui)
10. Point to Crotch (Zhi Dang )
11. Chopping Hands (Zhan Shou)
12. Turn Body and Wave Sleeves (Fan hua Wu Xiu)
13. Hidden Thrust Punch (Yan Shou Gong Quan)
14. Waist Hinder Elbow (Zhuan Shen Yao Lan Zhou)
15. Cloud Hands (Da Gong Quan Xiao Gong Quan)
16. Jade Girl Works Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)
17. Riding Donkey Backwards (Dao Qi Long)
18. Hidden Thrust Punch (Yan Shou Gong Quan)
19. Wrap Crackers (Guo Bian Guo Bian)
20. Beast's Head Pose (Shou Tou Shi)
21. Splitting Pose (Pi Jia Zi)
22. Hidden Thrust Punch (Yan Shou Gong Quan)
23. Tame Tiger (Fu Hu)
24. Rubbing Eyebrow Makes Red (Mao Men Hong)
25. Yellow Dragon Stirs Water Three Times (Huang Long San Jiao Shui)
26. Left Thrust Kick and Right Thrust Kick (Zuo Chong You Chong)
27. Hidden Thrust Punch (Yan Shou Gong Quan)
28. Sweeping Legs (Sao Tang Tui)
29. Hidden Thrust Punch (Yan Shou Gong Quan)
30. Cannons in a Series (Quan Pao Chui)
31. Hidden Thrust Punch (Yan Shou Gong Quan)
32. Double Forearm Punches (Dao Cha Dao Cha)
33. Attack Twice with Left Forearm and Twice with Right Forearm (Zuo Er Hong You Er Hong)
34. Turning Head Cannon (Hui Tou Dan Men Pao)
35. Punches under Arm Pits (Bian Shi Da Zhuo Pao)
36. Waist Hinder Elbow (Yao Lan Zhou)
37. Hitting with Elbow (Shun Lan Zhou)
38. Lower Side punch (Wo Di Pao)
39. Turn Around and Double Forearm Elbows (Hui Tou Jing Lan Zhi Ru)
40. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)
41. Closing Form (Shou Shi)